OVER ONS

Als Lions maken wij ons sterk voor onze leefomgeving. Met lede ogen zien wij de diverse rotondes in Waddinxveen verpauperen.

Een beeld wat niet alleen slecht is voor de algemene uitstraling van Waddinxveen, maar wat ook aanzet tot verdere verrommeling van het straatbeeld. Wat netjes is zullen mensen ook eerder netjes houden. Daarnaast maken wij ons al jaren sterk voor een ander probleem in onze leefomgeving en wel de 'onzichtbare' armoede in Waddinxveen. Door het financieel ondersteunen van de stichting Care for Family helpen wij Suzanne en haar mensen om hulp te bieden aan dorpsgenoten die financieel zwaar in de knel zitten.

HET PLAN

Tijdens één van onze bijeenkomsten kwamen beide kwesties op tafel en ontstond er het volgende plan:

Als wij als Lionsclub Waddinxveen - Boskoop nu eens het onderhoud van de rotondes voor onze rekening nemen en we laten dat bekostigen door sponsoren. Dan is de gemeente Waddinxveen van deze kostenpost af en kunnen wij zorgen voor een gelikte uitstraling. Binnen onze club is veel 'groen' kennis aanwezig, zo ook administratieve-, commerciële- en communicatiekennis en een groot zakelijk netwerk. Kortom alle ingrediënten die nodig zijn om een dergelijk project tot een succes te maken. Maar Lionsclub WB is niet de gemeente en niet verantwoordelijk voor onderhoud van de leefomgeving, we wilden e.e.a. ook een sociaal karakter geven.

Dus werd bedacht dat de rotondes 'verhuurd' konden worden aan bedrijven. Tegen een maandelijkse vergoeding krijgt het betreffende bedrijf een reclame-uiting op de rotonde. Dit kan variëren van een 'eenvoudig' bord op een keurige, basis vormgegeven, rotonde tot een op maat ontworpen rotonde met daarin verwerkt bedrijfs- of streekkenmerken zoals je dat veel in Zuid-Frankrijk ziet.

De opbrengst van de reclame uitingen zal na aftrek van gemaakte kosten overgemaakt worden naar Care for Family. Op deze wijze ontstaat ook daar een vaste bron van inkomsten welke als basis kan dienen voor hun werk.
Kortom 2 vliegen in één klap.

Er werd besloten dat hiervoor een onafhankelijke, zelfstandig opererende stichting opgericht zou worden. Los van Lions, los van de gemeente en los van Care For Family, maar met openheid van boeken.”